Bạn muốn thay đổi mật khẩu của bạn?
Sử dụng công cụ này để lấy link đặt lại mật khẩu Bước 1: Truy cập Netflix.Com/LoginHelp để yêu cầu mật khẩu mới. Bước 2: Đợi vài phút rồi nhập địa chỉ email của bạn vào biểu mẫu này. Nhấn Get Link và chờ kết quả.