Bạn muốn xác minh tài khoản Netflix của mình?
Sử dụng công cụ này để nhận liên kết xác minh LƯU Ý, LINK PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 15 PHÚT TỪ LÚC GỬI YÊU CẦU TRÊN TV/ĐIỆN THOẠI. NẾU CLICK VÀO LINK QUAY LẠI MÀN HÌNH LOGIN NGHĨA LÀ LINK ĐÃ HẾT HẠN. Chưa rõ, Xem hướng dẫn tại đây